Thần Võ Thiên Tôn

The Legend of Sky Lord (2020)

N/A Trung Quốc 2020 ?? Tập

Nội dung phim

Ta từ hư không mà tới, nhấc tay trời phải sập, lật tay hủy Hoàng tuyền. Ta là ma, là thần, là tiên, là người. Ta là Tiêu Thần, là vạn vật, cũng là chúa tể!

Bình Luận Facebook

Top phim bộ